Menu
Logo
Podkręć rozwój swojej marki Z projektem START
Strategiczne partnerstwo w celu poprawy umiejętności internacjonalizacyjnych MŚP z sektora detalicznego
O nas Right Arrow Kontakt
Badge
R1 - Raport mobilny
Mobilny raport na temat umiejętności potrzebnych detalicznym MŚP przy podejmowaniu decyzji o umiędzynarodowieniu według przedstawicieli sektora.
Like
R2 - START Kurs treningowy
Szkolenie START będzie otwartym internetowym zasobem edukacyjnym, mającym na celu wypełnienie luki obserwowanej w profilu kompetencyjnym detalistów.
Sign
Platforma eLearningowa
ASSIST Software opracuje platformę e-learningową zaprojektowaną w celu zaprezentowania szkolenia START w atrakcyjnym formacie cyfrowym online.
Przekształć pomysły w działanie
Projekt START ma na celu poprawę umiejętności internacjonalizacji MŚP w sektorze detalicznym, aby zachęcić sprzedawców detalicznych do rozszerzenia ich działalności na rynki międzynarodowe. Projekt zapewni doświadczonym detalistom, a także młodym dorosłym wchodzącym na rynek pracy lub bezrobotnym zainteresowanym pracą w handlu detalicznym niezbędne narzędzia do podnoszenia ich umiejętności internacjonalizacji i zdobycia wiedzy potrzebnej do opracowania konkurencyjnej strategii wejścia na rynek zagraniczny.
about us
about us
Transformacja cyfrowa, podejście międzypokoleniowe i szkolenie oparte na współpracy
Projekt START promuje internacjonalizację MŚP, stymulując w ten sposób wzrost gospodarczy i rozwój oraz odpowiadając na jeden z najpilniejszych priorytetów UE. W rezultacie cele projektu skupiają się na zdobyciu umiejętności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia przyszłych działań, a także na wspieraniu międzynarodowych synergii poprzez współpracę i e-learning poprzez innowacyjną modułową metodologię szkoleniową.
Cyfryzacja, innowacje i podejmowanie ryzyka
W kontekście globalizacji proces internacjonalizacji ma kluczowe znaczenie dla MŚP w sektorze detalicznym, ponieważ implikuje możliwość pozyskania dodatkowych mocy produkcyjnych, wzmocnienia ich pozycji finansowej, osiągnięcia innowacyjności, zwiększenia przychodów, dywersyfikacji ryzyka i przyciągnięcia utalentowanych pracowników.
about us
Nowości
News
Newsletter 2
We invite you to familiarize yourself with the latest news about the START project available in NEWSLETTER no. 2
Więcej Right Arrow
News
Some questions for AI, a guide for the retail sector using ChatGPT and Bard.
Recently there has been a proliferation of various applications of artificial intelligence and its rapid development. We decided to ask two popular tools – OpenAI’s ChatGPT, as well as its competitor created by Google, called Bard...
Więcej Right Arrow
Partnerzy
CAMARABELUX
ASSIST Software
MARKEUT Skills Sociedad Limitada
KIG - Polish Chamber of Commerce
LOVILA LTD