Menu
Logo
Terms & Conditions

Warunki korzystania

START obsługuje stronę https://project-start.eu/

Ta strona zawiera informacje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, które są związane z tymi danymi. Używamy Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach.

Definicje

Usługa oznacza stronę internetową https://project-start.eu/ obsługiwaną przez START Dane osobowe Dane osobowe oznaczają dane o żyjącej osobie, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie albo generowane przez korzystanie z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Twoich Danych Osobowych.

Podmiot przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.

Osoba, której dane dotyczą (lub Użytkownik) — Osoba, której dane dotyczą, to każda żyjąca osoba, która korzysta z naszej Usługi i której dotyczą Dane osobowe.

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą w celu logowania, rejestracji, biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych komunikatów, postępując zgodnie z linkiem rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami zawartymi w każdym wysyłanym przez nas e-mailu.

Dane dotyczące użytkowania

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego („Dane o użytkowaniu”). Te dane dotyczące użytkowania mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne. Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj mobilna przeglądarka internetowa, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje. Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wykorzystywane technologie śledzenia to również sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady plików cookie, których używamy:

START wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś